i

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης (5-4-2011) Γραμματείας Παρατηρητηρίου

Στην Αθήνα 5-4-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της δεύτερης συνάντησης της Γραμματείας των Συντονιστών του Παρατηρητηρίου στην Αίθουσα του Οργανισμού ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ που βρίσκεται στην έδρα του, στην οδό Μεσογείων 2-4, Αθήνα.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Προετοιμασία για την Ολομέλεια του Παρατηρητηρίου.
2. Εισηγήσεις των Ομάδων Εργασίας του Παρατηρητηρίου.
3. Προτάσεις προς συζήτηση.

Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα. Έλενα Σιόρεντα από το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ


Η κα Μαρία Χατζή καλωσορίζει και ενημερώνει τους παρευρισκόμενους τα εξής:
1.Όλες οι ομάδες έχουν συναντηθεί εκτός του περιβάλλοντος (η οποία θα συναντηθεί αύριο) και της πολιτικής προστασίας που θα συναντηθεί τις επόμενες μέρες.
2. Το παρατηρητήριο έχει πάνω από 200 μεμονωμένες οργανώσεις και δίκτυα.
3.Θα δημιουργηθεί νέα ομάδα για τους Καταναλωτές με συντονιστή τον κ. Κωστάκη.
4. Ήδη ετοιμάζεται το Παρατηρητήριο της Θεσσαλίας και υπάρχει ενδιαφέρον για Παρατηρητήρια στην Κρήτη, στην Λακωνία και στην Ηλεία με την κα Φουσκαρίνη.
5. Έχει αποσταλεί επιστολή στους δήμους για το αν έχουν λειτουργήσει/θεσπίσει την επιτροπή διαβούλευσης. Θα ακολουθήσει follow up για τα ονόματα.
6. Κάθε ομάδα να ενημερώνει με τα τελικά συμπεράσματα και τις υπόλοιπες ομάδες και ειδικά να ενημερώνεται η ομάδα Δικτύωσης - Επικοινωνίας για να μπορεί να τα προωθεί και να τα προβάλλει.

1ο θέμα: Η 1η Πανελλαδική Ολομέλεια του Παρατηρητηρίου. Εισηγήσεις.
Ο κ. Βασίλης Τακτικός (συντονιστής της ομάδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) προτείνει κάθε συντονιστής να κάνει μία εισήγηση η οποία θα έχει σαν δομή τους στόχους της ομάδας, το σκοπό της ομάδας και τι προτείνει. Δηλαδή, ένα πλαίσιο περιεχομένου το οποίο χρηστικά είναι αναγκαίο και θα παρεμβαίνει στην τοπική κοινωνία και στη διαβούλευση με την κυβέρνηση.

Η κα Βάσω Μαργαριτίδου (συντονίστρια της ομάδας Υγείας Πρόνοιας) ανακοινώνει τη δική της εισήγηση.
Σκοποί της επιτροπής Υγείας
1) Οριζόντια συνεργασία των μελών ΜΚΟ - Συγκρότηση δικτύου και κοινού site το οποίο θα περιλαμβάνει τους σκοπούς κάθε ΜΚΟ στα Ελληνικά και Αγγλικά. Το Δίκτυο να μπορεί, επίσης, να προωθεί (κάθε μέλος) κάθε ολοκληρωμένη δράση της επιτροπής. Υποχρέωση: να καταθέτει τις ενέργειες που πραγματοποίησε.
2) Καταγραφή της πορείας της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ επιτροπής και κρατικών φορέων (Αξιολόγηση τέλος του 2011). Μνημόνιο (σύμφωνο καλών πρακτικών διαβούλευσης με Δημάρχους και Περιφερειάρχες. (Στην επόμενη συνάντηση ολοκλήρωση εντύπου και τρόπων υλοποίησης.) Αριστεία εκ μέρους της επιτροπής μας μέσω ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ σε Δημάρχους και Περιφερειάρχες που υιοθέτησαν καλές πρακτικές διαβούλευσης και εφαρμογές της.
3) Παρακολούθηση-εξακρίβωση για το έργο των Εμπειρογνωμόνων της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
4) Έκδοση Χάρτας δικαιωμάτων χρηστών υπηρεσιών υγείας. Αναζήτηση χορηγού.

Στόχοι της Λειτουργίας
1) Διεύρυνση και εμβάθυνση του αποτυπώματος της κοινωνίας πολιτών / ΜΚΟ στο χώρο του εθελοντισμού. Εμπλουτισμός της Δημοκρατίας.
2) Αξιοποίηση της ηθικής επιρροής και συνηγορίας που μπορεί να ασκήσουν, ευρύτερα, οι δράσεις του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
3) Προώθηση της άσκησης των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας και των ευπαθών ομάδων.
4) Ανάπτυξη της κοινωνικής δικτύωσης της κοινωνίας πολιτών (πλατφόρμα) προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας.
Τέλος ενημερώνει ότι θα μορφοποιήσουν ένα Δελτίο Τύπου για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011, στο οποίο αναφέρουν ότι η επιτροπή υγείας, πρόνοιας του Παρατηρητηρίου του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ κρίνει ότι η ανάθεση του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού (2011) στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ήταν άστοχη και ασκεί περιορισμούς ως προς τα εθνικά ανταποδοτικά οφέλη.

Η κα Ρουμπίνη Τερζάκη (ομάδα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Ανθρώπινα Δικαιώματα).
προτείνει ως οργάνωση και θα τα συζητήσει και με την ομάδα, θεσμικές αλλαγές στο κομμάτι του εθελοντισμού.
α) απαλλαγή από συγκεκριμένα το Φ.Π.Α. από τις ΑΜΚΕ,
β) μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ,
γ) απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη,
δ) και η αστική περίθαλψη στους εθελοντές κατά την εθελοντική εργασία αν συμβεί ατύχημα (δεν ζητάμε χρήματα)
Επίσης για την κοινωνική οικονομία προτείνει 4 δραστηριότητες που θα αφορούν διαφορετικούς τομείς και τη συνεργασία συγκεκριμένων φορέων
Τέλος έχουν ως οργάνωση ένα πρόγραμμα που αφορά την κοινωνική αλληλεγγύη, είναι η «φωλιά στήριξης» όπου γίνονται διανομές στους ανέργους.

Γεώργιος Καστάνης (ομάδα του Περιβάλλοντος)
Ενημερώνει ότι αύριο συνεδριάζει 1η φορά η ομάδα.
Σκοπός της ομάδας είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετέχουν και η ταυτόχρονη ενδυνάμωσή τους, ώστε αυτές να επηρεάζουν αποτελεσματικά την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.
Επίσης αναφέρθηκε στις όποιες πελατειακές σχέσεις του πολιτικού συστήματος με επαγγελματίες του είδους στο χώρο των εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίοι μονοπωλούν τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους της κοινωνίας πολιτών.
Προσπάθεια τους επίσης είναι να ενθαρρυνθεί η τοπική αυτοδιοίκηση να αναπτύξει συνεργασίες με τις εθελοντικές οργανώσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες διοργάνωσης περιβαλλοντικών δράσεων θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις προσωπικές ή πολιτικές στρατηγικές τους.

Νικόλαος Λαγκαδινός (συντονιστής της ομάδας Πολιτισμού)
Έχει διαμορφωθεί μία τετρασέλιδη εισήγηση η οποία θα σταλεί σε όλα τα μέλη της ομάδας για επεξεργασία και ζύμωση με τις απόψεις των μελών.

Θεόδωρος Δημητρόπουλος (ομάδα της Παιδείας & δια βίου μάθησης)
Κείμενο υπάρχει αλλά πρέπει να επεξεργαστεί.
Στόχος είναι η δημιουργία δικτύων, τοπική επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία και δικτύωση συμμετοχής δημοκρατίας σε κάθε δήμο, στις επιτροπές διαβούλευσης.

Ευγενία Αρβανίτη - Πρεβεζάνου (ομάδα της πολιτικής προστασίας)
Προτείνει ότι οι εθελοντές για την πολιτική προστασία πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι. Υπάρχουν κάποια μνημόνια συνεργασίας, με κάποιες πιστοποιήσεις. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα καταστατικό ξέχωρο του δήμου που θα υπάγονται στην πολιτική προστασία, αυτοί οι εθελοντές θα συνεργάζονται και ο δήμος θα πρέπει να προστατεύσει την περιοχή του.

Δημήτρης Σαραβάκος (ομάδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Συμφωνεί με την κα Ευγενία Αρβανίτη-Πρεβεζάνου ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πολιτική προστασία για να αναπτυχθεί η κοινωνία πολιτών. Προτείνει να υπάρχει και κάποια μόνιμη οργάνωση σε υπαλληλική βάση 5-6 ατόμων η οποία θα έρχεται σε επικοινωνία με όλους τους συντονιστές γιατί το παρατηρητήριο πρόκειται να λάβει μεγάλη έκταση. Επίσης προτείνει να δίνεται προτεραιότητα σε κάποιες ομάδες ανάλογα με την εποχή.

Ηλίας Τσουτσοπλίδης (ομάδα της Δικτύωσης - Επικοινωνίας & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Ενημερώνει τους παρευρισκόμενους ότι κατά την άποψη του υπάρχει ασάφεια για την έννοια του παρατηρητηρίου, γιατί το παρατηρητήριο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο θέμα, επειδή καταγράφει, θα πρέπει να έχει μέθοδο πολύ συγκεκριμένη και όλο αυτό το υλικό που μαζεύεται θα πρέπει και να αναρτάται σε ένα ανεξάρτητο site. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο που θα ελέγχεται η πληροφορία που θα ανεβαίνει και όλα τα στοιχεία του παρατηρητήριου να είναι άρτια. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην μέθοδο. Η πηγή θα πρέπει να φυλάσσεται σαν κόρη οφθαλμού. Θα πρέπει οι ατζέντες όλων των ομάδων να ανεβαίνουν πάνω. Επίσης, αναφέρει ότι η ομάδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχει καταλήξει σε εισήγηση και θα πρέπει άμεσα να συμφωνήσουν σε κοινή εισήγηση. Τέλος αναφέρει, ότι έχει στείλει τις προτάσεις του στον κ. Τακτικό.

Ξένια Κουτσογιάννη (ομάδα της Δικτύωσης - Επικοινωνίας)
Συμφωνεί με τον κ. Τσουτσοπλίδη, να φτιαχτεί το δίκτυο της επικοινωνίας του παρατηρητηρίου και οριζόντια και κάθετα. Ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα πρέπει η ομάδα της να ενημερώνετε για να μπορεί να προβάλλει το έργο των άλλων ομάδων. Επίσης, συμφώνησε με την πρόταση της κας Χατζή ότι θα πρέπει να ενημερωθούν όλες οι ομάδες ποιος είναι ο ρόλος της ομάδας της Δικτύωσης ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα.

Χριστιάνα Γαρδικιώτη (ομάδα του Συνεργατισμού - Κοινωνικής Οικονομίας)
Ενημερώνει ότι η ομάδα της συναντήθηκε και συζήτησαν για το νομοθετικό πλαίσιο των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης καθώς και για το νομοσχέδιο της κας Κατσέλη.

Μαρία Χατζή
Ενημερώνει ότι η διαβούλευσης για το νομοσχέδιο της κας Κατσέλη στις 28 Μαρτίου.

Ρουμπίνη Τερζάκη (ομάδα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Ανθρώπινα Δικαιώματα)
Διαμαρτύρεται για τη σύντομη ανακοίνωση του νομοσχεδίου και ζητά να στείλουν οι ομάδες email και να ξανανοίξει η διαβούλευση για το νομοσχέδιο.

Βασίλης Τακτικός (συντονιστής της ομάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Ενημερώνει ότι πολλά μέλη των ομάδων έστειλαν πάνω από 20 κείμενα για το νομοσχέδιο και ότι στην ιστοσελίδα oikosocial αναρτώνται όλα τα νέα για το παρατηρητήριο, δράσεις, εισηγήσεις κλπ. Προτείνει να συζητηθεί το νομοσχέδια στην Ολομέλεια και προτείνει επίσης για σοβαρά θέματα να γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία.

2ο Θέμα Διαδικασία Ολομέλειας
Η κ. Μαρία Χατζή ζητά να συζητηθούν τα διαδικαστικά για την Ολομέλεια και τονίζει ότι κάθε ομάδα λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα. Ήδη έχει αναφερθεί μία μεθοδολογία από τον κ. Τακτικό, την οποία μπορούν να την ακολουθήσουν όσες ομάδες επιθυμούν.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε
1.Η δομή της Ολομέλειας για τις 16/04 να έχει τις εισηγήσεις από τους εισηγητές όλων των ομάδων εργασίας.
2. Ερωτήσεις και παρεμβάσεις
3. Στο τέλος η ψήφιση των εισηγήσεων και ένα σύντομο κοινό ψήφισμα.

Συμφώνησαν ότι θα πρέπει να βγει ένα λογότυπο του παρατηρητηρίου προτάθηκε το σήμα που έχει ήδη ανεβάσει το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ καθώς ότι πρέπει να έχει το δικό του site π.χ. social society ή paratiritirio.gr

Θα σταλεί γενική πρόσκληση για την 1η Πανελλαδική Ολομέλεια του Παρατηρητηρίου από το Έργο Πολιτών.
Λόγω ελλείψεως χρόνου για τα διαδικαστικά ορίστηκε ότι επόμενη συνάντηση στις 12 Απριλίου 2011.

Παρόντες:

1. Μαρία Χατζή
2. Ξένια Κουτσογιάνη
3. Ηλίας Τσουτσοπλίδης
4. Θεόδωρος Δημητρόπουλος
5. Αλίκη Μητσάκου
6. Βάσω Μαργαριτίδου
7. Νικόλαος Λαγκαδινός
8. Ρουμπίνη Τερζάκη
9. Δήμητρα Κωνσταντινίδου
10. Δημήτρης Σαραβάκος
11. Βασίλης Τακτικός
12. Χριστιάνα Γαρδικιώτη
13. Ευγενία Αρβανίτη - Πρεβεζάνου

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 32 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter