i

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2016 11:12

 

Καταλυτικές θέσεις -απόψεις και συμπεράσματα προέκυψαν από   ημερίδα που έγινε με πρωτοβουλία Οικολόγων – Πρασίνων την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου με θέμα: Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Κοινωνική Οικονομία-Ανοιχτή εκδήλωση με αφορμή το νέο Νομοσχέδιο, με παρουσία και τοποθετήσεις εκπροσώπων από το ΣΥΡΙΖΑ τη Ν.Δ, ΑΝΕΛ το Ποτάμι και ΚΙΔΗΣΟ.

Στο πνεύμα της συνδιάσκεψης επικράτησαν οι θέσεις για

n  Ανοικτό δημοκρατικό προγραμματισμό που να εξασφαλίζει την συμμετοχή όλων των φορέων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνίας Πολιτών.

n  Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία -Σε αντιδιαστολή με Αντικοινωνική Οικονομία

n  Πυλώνας διεξόδου από την κρίση που αναμένεται να κρατήσει πολλά χρόνια

n  Προοπτική για το επόμενο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο μέχρι το 2050

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 • Στην ενεργειακή παραγωγή μικρής κλίμακας με ΑΠΕ (ενεργειακός μετασχηματισμός, ενεργειακή ασφάλεια, προσβασιμότητα –οικονομική παροχή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, σπάσιμο μονοπωλίων –εκδημοκρατισμός στην παραγωγή, σπάσιμο νοοτροπίας NIMBY)
 • Διαχείριση απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή σε τοπικό επίπεδο: καθαρή αναφορά στον ΕΣΔΑ, αναλυτικότερη αναφορά στο νέο Νόμο της Ανακύκλωσης (Σε συνεργασία με ΟΤΑ) Προοπτική συνάντησης μετά την διαβούλευση με εγχειρήματα
 • «Σχολικοί Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών, σε περιβαλλοντικά κι ενεργειακά θέματα,  για το συνεταιριστικό πνεύμα και την επιχειρηματικότητα της κοινωνικής καινοτομίας,  στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων,  στη δημιουργία βιώσιμων γειτονιών αλλά και στην ενίσχυση ενός ουσιαστικού ανοίγματος του σχολείου στην γειτονιά και στην κοινωνία:  22 Φεβ 2016 - ... θεσμοθέτηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ίδρυση των ΙΕΚ ΕΑΕ, με την οργάνωση της μαθητείας και των σχολικών συνεταιρισμών.
 • Ζωντάνεμα υπαίθρου –χωριών που ερημοποιούνται
 • Βιωσιμότητα πόλεων (υπηρεσίες)

Η ανάπτυξη συνεταιριστικών δομών κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση :

Αγροδιατροφικός τομέας, μέσα από:

- παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων,  βιολογικών προϊόντων (ως αντίσταση και στα μεταλλαγμένα αλλά και ως συγκριτικό πλεονέκτημα

- δικτύωση παραγωγών καταναλωτών (κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία,  κίνημα χωρίς μεσάζοντες)

- σποροδιαφύλαξη και προστασία (200.000 ερασιτέχνες),

- αστικοί λαχανόκηποι, σχολικοί , ταρατσόκηποι

- βοτανολογία

- βρώσιμα δάση, νερό βροχής

- κοινωνικά αγροκτήματα σε διαθέσιμες ακαλλιέργητες εκτάσεις από το δημόσιο, Δήμους, μοναστηριακές ιδιοκτησίες.

 • Διαχείριση νερού -Υπερταμείο: Κοινωνικό -Κίνημα 136
 • Αξιοποίηση τεχνολογίας -Καινοτομία
 • Αυτοδιαχείριση .κοινωνικοποίηση προβληματικών επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες που έχει αποποιηθεί το κράτος –αυτοδιοίκηση
 • Τουρισμός
 • Πολιτιστικές υπηρεσίες -φεστιβάλ

Αλλά και

 • Εκπαίδευση –Δια βίου μάθηση
 • Ηθικές τράπεζες για μικροπιστώσεις (Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας πιστοποιήθηκε) Το παράδειγμα της TriodosBank και η αντιμετώπιση της κρίσης
 • Εναλλακτικό νόμισμα

Και βέβαια η απαιτούμενη μεταξύ τους συνεργασία και στήριξη.

 • Ενεργοποίηση κοινωνικού κεφαλαίου, όχημα για συνέργειες, εξοικονόμηση πόρων: σε αδυναμία προσέλκυσης ντόπιου και ξένου κεφαλαίου
 • Δεν μπορεί να τίθεται ως συμπλήρωμα των άλλων τομέων ούτε ως 3ο τελευταίο κομμάτι της οικονομίας: θα πρέπει το κράτος να υπερασπίζεται τον τομέα κατά προτεραιότητα. Δεν αποδεικνύεται πια η οικονομική και κοινωνική αποδοτικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον οφείλουν φόρους –ουσιαστικά ενισχύονται
 • Να επιμείνουμε για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας επιθετικά
 • Ένα άλλο Μοντέλο παραγωγής: όχι έμφαση στο κέρδος, συνεταιριστικές αρχές παραγωγής Από την κοινωνία για κοινωνία, εθελοντισμός διαφάνεια .Μετεξέλιξη οικιακής οικονομίας
 • Ενίσχυση παραγωγής σε μικρή κλίμακα και τοπικής αυτάρκειας (διεθνείς τάσεις μείωσης μεγέθους παραγωγικών εκμεταλλεύσεων)
 • Αναστροφή παραγωγικού κλίματος
 • Ποιότητα –οικολογική συνέπεια –ανθρώπινη συμπεριφορά
 • Ένταση εργασίας –καταπολέμηση ανεργίας 23%
 • Σε συνεργασία με αυτοδιοίκηση, ενίσχυση της αυτονομίας, της συμμετοχής, του δημόσιου ελέγχου της επιχειρηματικότητας σε κρίσιμους τομείς για την κοινωνία και ένα διαφορετικό βιώσιμο μέλλον
 • Να δουλέψουμε για την κοινωνία: ζύμωση –συνειδητοποίηση –γνώση πολιτών –με βάση οργανώσεις

Στρατηγικός σχεδιασμός – οι απαραίτητοι άξονες

Βασικός στόχος: μακρόπνοος σχεδιασμός (βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος, μακροπρόθεσμος)

Ανοικτός δημοκρατικός προγραμματισμός που να εξασφαλίζει την συμμετοχή όλων των φορέων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνίας Πολιτών

 • Νόμος πλαίσιο, Συνέργειες με άλλες οργανώσεις
 • Δομές υποστήριξης
 • Οικονομική στήριξη
 • Πληροφόρηση-διάχυση

για τη σύνοψη Π.Π

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος