«Πάμε Σινεμά;» Να επικοινωνήσουμε, ν’ ανταλλάξουμε ιδέες, να μεταφέρουμε γνώση! Εκτύπωση
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2013 14:52


Γράφει η Χριστίνα Χαραλαμποπούλου, Διεθνολόγος &

Κωνσταντίνα Πανταζή, Πληροφορική, ΟΠΑ

Η μόνη διέξοδος από την κρίση μπορεί να πραγματωθεί μέσα από την παιδεία. Όπως διατύπωσε ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του, πολίτης και πόλη είναι στοιχεία αλληλένδετα και αλληλοτροφοδοτούμενα, καθώς διαμορφώνεται μία σχέση αμφίδρομη ανάμεσα στα δύο. Προκειμένου κάποιος να καταστεί ικανός να κατανοήσει την έννοια της πόλης πρέπει να κατανοήσει την έννοια του πολίτη. Όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο κάθε πολίτης διαμορφώνει τη μορφή και την υφή της πόλης αλλά και το γεγονός ότι το πολίτευμα της πόλης εντέλει είναι ο διαμορφωτικός παράγοντας του πολίτη. Άρα, ο ένας αποτελεί αντανάκλαση του άλλου... [βλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά, (Γ1,1-2)]

Διαβάστε περισσότερα...