i

Παρατηρητήριο Κεντρικής Μακεδονίας

Την Κυριακή 18/9/2011, στο δημοτικό πάρκο Θεσσαλονίκης (Ξαρχάκος) πραγματοποιήθηκε συνάντηση εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό την ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις για την κοινωνική οικονομία και τη δικτύωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Με συντονιστή τον κ. Μπάμπη Παπαϊωάννου και κεντρικό εισηγητή τον κ. Βασίλη Τακτικό καταγράφηκαν μεταξύ όσων ειπώθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο χώρος περιγράφεται καλύτερα, και αναφέρεται και στην υπόλοιπη Ευρ. Ένωση, ως Civil Society Organisations-Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών-ΟΚΠ.

2. Στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες συστηματικά υφαρπάζονται τα προγράμματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου-ΕΚΤ που έπρεπε να κατευθύνονται στον τρίτο τομέα της οικονομίας, από διάφορα σχήματα, που οδηγούν τα προγράμματα αυτά στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα.

3. Από τις δηλώσεις του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Αλληλεγγύης στην Βουλή, πριν λίγες μέρες, αποκαλύφθηκε ότι «τα προγράμματα του ΕΚΤ, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, έπρεπε να έχουν ως τελικώς ωφελούμενες τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών-ΟΚΠ και ΟΧΙ τους Δήμους ή άλλους εμμέσως ωφελούμενους».

4. Όλο το «στήσιμο» και η κατασυκοφάντηση του χώρου των ΟΚΠ έγιναν με σκοπιμότητα την καταλήστευση των πόρων του ΕΚΤ, κυρίως από κατευθυνόμενες συντεχνίες που υποθάλπτουν την κλεπτοκρατία και την διαπλοκή στο σημερινό πολιτικό σύστημα.

5. Μετά την κινητοποίηση για την Κοινωφελή Εργασία, χάρις και στην πληροφόρηση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου, κατατέθηκε τροπολογία, την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία. Η τροπολογία φαίνεται ότι προσπαθεί να δημιουργήσει «γέφυρες» και «ελεγχόμενη σύγχυση», ώστε πάλι να καταληστευθούν οι διαθέσιμοι από το ΕΚΤ πόροι και αντί για τις ΟΚΠ να δημιουργηθούν σχήματα με τον τίτλο «Αναπτυξιακές Συμπράξεις» όπου τον κυρίαρχο ρόλο θα έχει ο Δημόσιος Τομέας, που όμως δεν μπορεί να είναι ο τελικώς ωφελούμενος σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΚΤ.

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ έχει συσταθεί και υποστηρίζει προγράμματα σε τέσσερις τομείς: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Δια Βίου Μάθηση, Κοινωνική Οικονομία και Διοικητική Μεταρρύθμιση, κυρίως μέσω των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών-ΟΚΠ και για την Κοινωνία των Πολιτών.

7. Η αυτόνομη δομή & δράση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους επέτρεψε μέχρι σήμερα οργανωμένες διαπλεκόμενες ομάδες και συντεχνίες υπό την κάλυψη πολιτικών σχημάτων να δημιουργούν σύγχυση ή/& να πλαστογραφούν το αντικείμενο προγραμμάτων.

8. Σε πολλά διοικητικά επίπεδα προβλέπεται σε διάφορες επιτροπές και σχήματα εκπροσώπηση των ΟΚΠ, που όμως λόγω έλλειψης στοιχειώδους σύνδεσης μεταξύ των ΟΚΠ τις θέσεις καταλαμβάνουν δημοσιοβίωτοι ή διαπλεκόμενοι. Ακόμα και στην Ευρ. Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή οι αντίστοιχες προβλέψεις κατελήφθησαν με επιλογή και όχι με εκλογή εκπροσώπων.

9. Ήδη σε άλλες περιοχές δημιουργήθηκαν και λειτουργούν συντονιστικές δομές οι οποίες έχουν την δυνατότητα πληροφόρησης, συντονισμού και εκπροσώπησης στον χώρο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ο κ. Β. Τακτικός ανέλαβε να μας ενημερώσει για τις πετυχημένες καλές πρακτικές και δομές σε ήδη λειτουργούντα σχήματα, όπως είναι το Δίκτυο της Θεσσαλίας, το Δίκτυο της Ηλείας και Δίκτυα από την Αττική.

Ο κ. Μ. Παπαϊωάννου θα φέρει το θέμα στην πρώτη συνάντηση των μελών του Δικτύου Θεσσαλονίκης, ώστε την δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου να συζητηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα σχήμα με όσες ΟΚΠ επιλέξουν και αυτόν τον τρόπο για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάασεων του ΕΚΤ σε περιφερειακό επίπεδο.

Επισημάνθηκε η ανάγκη για συντονισμό ενεργειών, αλλά κυρίως για την ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης, και δυνατότητας συντονισμένης παρέμβασης στα κέντρα λήψεως αποφάσεως και διαμόρφωσης συνθηκών υπέρ της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων του τρίτου τομέα (ούτε δημόσιο, ούτε ιδιωτικό).

Η μέχρι σήμερα αποτελεσματική δράση και εμπειρία του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών μπορεί να είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα των δυνατοτήτων που η διεύρυνση της περιφερειακής δράσης όλων των ΟΚΠ μπορεί να δημιουργήσει.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών τόσο από τη Θεσσαλονίκη, όσο και από γειτονικούς νομούς. Πληροφορίες: Μπάμπης Παπαϊωάννου-6936 963266 & Βασίλης Τακτικός-6989865476

 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 35 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter