i

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Δυτικής Ελλάδας Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη

Αξιότιμε κ. Απόστολε Κατσιφάρα, Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας, σας γνωρίζουμε τη σύσταση του Δικτύου σύμπραξης της κοινωνίας Πολιτών Ν. Ηλείας (ΔΙ.ΚΟΙ.ΠΗ.) στο οποίο συμμετέχουν... 32 ενεργές ομάδες, σωματεία, σύλλογοι του Ν. Ηλείας. Σκοπός του δικτύου είναι μη κερδοσκοπικός και συνίσταται στην ομοσπονδοποίηση και δικτύωση των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, τη καταπολέμηση της φτώχειας, τον πολιτισμό, την οικοπροστασία και τη περιβαλλοντική ευαισθησία.

Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στην Ηλεία μετά το 3ημερο Συνέδριο «εθελοντισμού-κοινωνικής οικονομίας-πράσινης ανάπτυξης» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2010 από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας με την ευθύνη του Γραφείου Εθελοντισμού και την υποστήριξη και της Πρεσβείας της Ομόσπονδης Γερμανικής Δημοκρατίας, άνοιξε η συζήτηση για την κοινωνία πολιτών, το ρόλο της στις τοπικές κοινωνίες και την ενεργοποίηση των πολιτών εν μέσω κρίσης για την ανάπτυξη και τόνωση των τοπικών οικονομιών.

Ένα ολόκληρο κίνημα από τότε μέχρι σήμερα διαπερνά την Ελλάδα με τη δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών για το Δικαίωμα στη διαβούλευση όλων των ενεργών πολιτών, το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει θεσπίσει η ΕΕ και οφείλει να αποδεχθεί και η Ελληνική Πολιτεία.

Σε αυτό το θεσμό όλοι οι σύλλογοι, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί διεκδικούν τη συμμετοχή τους στη Δημόσια διαβούλευση στη χώρα μας, με την προϋπόθεση ότι ο εθελοντισμός αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό κεφάλαιο, η δε οριζόντια συνεργασία όλων των ομάδων για τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών δικτύωσης μπορεί να διαδώσει τις καλές πρακτικές του συνεργατισμού για την αντιμετώπιση του πελατειακού συστήματος, και της έλλειψης του θεσμών για την κοινωνική οικονομία στη χώρα μας. Σε αυτό το προσκλητήριο η Ηλεία, μέσω του δικτύου, δεν θα μπορούσε να μη δώσει το παρόν με εκπροσώπους της, στις εθνικές επιτροπές του Παρατηρητηρίου: για το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη, την δια βίου εκπαίδευση, την πολιτική προστασία, τους μετανάστες, τον πολιτισμό και την επικοινωνία- συμπράξεις με τους Ο.Τ.Α.

Επίσης θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε, ότι σήμερα σε όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα, από την Κρήτη ως την Μακεδονία και την Πελοπόννησο, προβάλλεται ως επιτακτική η ανάγκη της λειτουργίας Γραφείων της κοινωνίας πολιτών – εθελοντισμού, στις περιφερειακές ενότητες, και στους Δήμους, για να λειτουργήσουν ως κόμβοι συνεννόησης και συνεργασιών ενεργών πολιτών- φορέων της κοινωνίας μας, με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση της εθελοντικής εργασίας, της κοινωνικής συνοχής και της συμμετοχικής Δημοκρατίας σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τη χώρα μας.

Τέλος αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη, η λειτουργία Μητρώου των οργανώσεων της Δυτικής Ελλάδας,, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής εναλλακτικής οικονομίας, του πολιτισμού και της βελτίωσης του επιπέδου ζωής μας, καθώς και των κοινωνικών προβλημάτων που ενσκήπτουν ως αποτέλεσμα ανθρωπιστικών κρίσεων - φυσικών καταστροφών.

 Οι Εθελοντικές οργανώσεις της Δ. Ελλάδας, και δη της Ηλείας, μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα μέσα από συνέργιες δράσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, λόγω της λειτουργίας Γραφείου Εθελοντισμού, έχει ήδη δημιουργηθεί ηλεκτρονικό Μητρώο των εθελοντικών οργανισμών. Η Ηλεία έτσι μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής για την περιφέρεια και τους Δήμους.

Τέλος, με την δημιουργία αυτού του Δικτύου, αποκτήσαμε ένα θεσμικό εργαλείο για την αξιοποίηση πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας για την καταπολέμηση της ανεργίας, και για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθόσον οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ταμείου μπορεί να αξιοποιηθούν μόνον μέσα από συμπράξεις των τοπικών φορέων με την Αυτοδιοίκηση.

Προσβλέποντας στη δημιουργική μας συνεργασία.

Διατσέντα Φανού- Φουσκαρίνη,

ΚώσταςΠαπαδόπουλος,

Απόστολος Βουλγαράκης

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 70 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter