i

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Παρατηρητήριο ΑΤΤΙΚΗΣ

Η περιφέρεια Αττικής, επιφορτισμένη, ως ένα σημείο, με τον συντονισμό των υπόλοιπων περιφερειακών Παρατηρητηρίων, άφησε πίσω «τα του οίκου της» με αποτέλεσμα να αρχίσουν ...

«με διαφορά φάσης» οι σχετικές επαφές και διεργασίες.

Το ιστορικό

Ήδη από τις 19 Μαρτίου ανακοινώθηκε η σύσταση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου. Έγιναν συναντήσεις, συσκέψεις, συνεδριάσεις επαφές και διαβουλεύσεις. Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών αγκάλιασαν την ιδέα και σπειρώθηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρχικά 10 και στη συνέχεια 11 θεματικές ομάδες εργασίας και να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η πρώτη Πανελλήνια Ολομέλεια στις 16 Απριλίου.

Χιονοστιβάδα

Από εκείνη την ημέρα και μετά μια αλυσιδωτή χιονοστιβάδα εξελίξεων εξαπλώθηκε σχεδόν σ' ολόκληρη την Ελλάδα. Λόγω του πραγματικά μεγάλου αριθμού των οργανώσεων που αγκάλιασαν την ιδέα και ένωσαν τις προσπάθειές τους  προέκυψε η  ανάγκη δικτύωσης και με τοπικά κριτήρια -πέραν των θεματικών.  Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά άρχισαν εντατικές εργασίες ώστε να δώσουν καταστατική υπόσταση σ' αυτή τη προσπάθεια, ενώ οι επαφές και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Η Αττική μπαίνει στον χορό

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του μεγάλου πλήθους των οργανώσεων που έχουν την έδρα τους στην  Αττική, προτάθηκε να συσταθεί συντονιστική επιτροπή και να χωριστεί η περιφέρεια σε 7 τομείς ακολουθώντας, εν πολλοίς,  τις περιφερειακές ενότητες του "Καλλικράτη". Για τον συντονισμό των επί μέρους περιφερειών προτάθηκαν οι εξής:

  • Για τον γενικό συντονισμό στην Αττική και τον συντονισμό του Νότιου τομέα προτάθηκε η κυρία Μαρία Χατζή πρόεδρος του δικτύου "HΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ»
  • Για τον Κεντρικό Τομέα ο κος Γιώργος Καστάνης πρόεδρος του δικτύου «ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ»
  • Για τον Βόρειο Τομέα ο κύριος Θοδωρής Δημητρόπουλος αντιπρόεδρος της Οργάνωσης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
  • Για τον Ανατολικό Τομέα η κυρία Ευγενία Πρεβεζάνου - Αρβανίτη πρόεδρος του δικτύου ΚΡΑΤΑ ΜΕ
  • Για τον Δυτικό Τομέα η κυρία Χριστιάνα Γαρδικιώτη υπεύθυνη επικοινωνίας του δικτύου «ΕΔΡΑ»
  • Τον τομέα Πειραιά Μαριαλένα Σουπιώνη πρόεδρος του δικτύου ΟΙΚΟΡΜΑ
  • Και για τον τομέα νήσων ο κύριος Μαλτέζος Γρηγόρης πρόεδρος της οργάνωσης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ

Μιλήσαμε με τους υποψήφιους συντονιστές και τους ζητήσαμε να μοιραστούν μαζί μας      -επιγραμματικά-  σκέψεις, προβληματισμούς και οραματισμούς σχετικά με το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΚΠ. Σας παραθέτουμε τα σχόλιά τους.

Μαρία Χατζή

«Όταν ξεκινήσαμε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε την τεράστια ανταπόκριση των Οργανώσεων ούτε τον όγκο της δουλειάς που θα προέκυπτε ! Σήμερα αισθανόμαστε ταυτόχρονα περήφανοι αλλά και υπεύθυνοι παρά ποτέ, γιατί για πρώτη φορά, τόσοι πολλοί συσπειρώθηκαν και εξακολουθούν να συσπειρώνονται τόσο γρήγορα. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Υπάρχει όμως εμπειρία, πάθος και διάθεση για δουλειά και είμαστε σίγουροι ότι επιτέλους στο χώρο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, η ίδρυση και η ανάπτυξη του Παρατηρητήριο της Κοινωνίας Πολιτών θα καλύψει το έλλειμμα που υπήρχε.»

Γιώργος Καστάνης

«Αυτό που πρέπει πρώτα από όλα και πάνω από όλα να κάνουμε πραγματικότητα είναι ένα σωστά δομημένο και πλήρες μητρώο οργανώσεων. Είναι ένα χρήσιμο θεσμικό εργαλείο που λείπει και μπορεί να αποτελέσει το κλειδί ώστε να πάψει ο κατακερματισμός και η αποδυνάμωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.»

Θοδωρής Δημητρόπουλος

«Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών είναι ίσως μια μοναδική ευκαιρία ώστε να εφαρμοστεί στη πράξη η άμεση δημοκρατία. Σε μια εποχή όπου η αντιπροσώπευσή μας έχει φέρει ολέθρια αποτελέσματα ήρθε η ώρα να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί»

Ευγενία Πρεβεζάνου - Αρβανίτη

«Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών οδηγεί μοιραία στον κατακερματισμό των δυνάμεών τους. Ιδιαίτερα στην ανατολική Αττική όπου τα προβλήματα διογκώνονται καθημερινά λόγω υπερπληθυσμού και έλλειψης υποστηρικτικών υποδομών, το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά όχι μόνο στο συντονισμό των δράσεων των φορέων αλλά και στη βιωσιμότητά τους. Και να μην ξεχνάμε: η ισχύς εν τη ενώσει.»

Χριστιάννα Γαρδικιώτη

Το έργο που αναλάβαμε είναι μεγάλο και σοβαρό και η ανάγκη για συσπείρωση επιτακτική και αναγκαία. Η βιωσιμότητα και κυρίως η αποτελεσματικότητα των ενεργειών αυτών αποτελούν για όλους μας τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραμείνουμε ενωμένοι

Μαριαλένα Σουπιώνη

«Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ είναι και πρέπει να παραμείνει υπόθεση των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παρεισφρήσουν κανενός είδους δικτατορίσκοι και προσωπικές φιλοδοξίες. Άλλωστε τέτοιες πρακτικές δεν χωρούν στην αγκαλιά του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς που όλοι υπηρετούμε. Αν μείνουμε πιστοί σ' αυτή τη γραμμή το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ έχει τη δυναμική να κάνει τη διαφορά.»

>

Γρηγόρης Μαλτέζος

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών,  οφείλει να αξιοποιήσει τις προτάσεις  όλων των κοινωνικών  ομάδων που συμμετέχουν σ' αυτό,  προκειμένου να αναζητήσει  λύσεις στους  τομείς της ενέργειας , του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  οι οποίοι άλλωστε καθορίζουν τα πρότυπα διαβίωσης και ποιότητας ζωής για τις επόμενες γενιές.

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ανοικτό σε όλες και όλους

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΚΠ (Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών) είναι ανοικτό σε όλες και όλους. Ακολουθεί τη λογική του νέου διοικητικού χάρτη κι ενθαρρύνει την αυτοργάνωση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ και στις 12 περιφέρειες της χώρας, με 11 θεματικές ομάδες εργασίας, το καθένα και στόχους τη δικτύωση, τη μελέτη κι επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τη Κοινωνία Πολιτών και τις Οργανώσεις και κυρίως την ενεργό συμμετοχή όλων των οργανώσεων ώστε να αποτελέσουν πομπούς αλλά και δέκτες μηνυμάτων από και προς ολόκληρη την Ελλάδα ώστε να ακούγεται η φωνή της κοινωνίας πολιτών και να καθίσταται δυνατή η ουσιαστική παρέμβασή της στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σημείωση

Για όσους ενδιαφέρονται ακολουθεί η κατανομή των δήμων της περιφέρειας Αττικής σε τομείς σύμφωνα με τον «ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ»:

-       Η περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα περιλαμβάνει τους δήμους Αθηναίων, Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης - Υμηττού.

-       Η περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα περιλαμβάνει τους δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης - Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού - Φιλοθέης, Χολαργού - Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου.

-       Η περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα περιλαμβάνει τους δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου.

-       Η περιφερειακή ενότητα Ανατολικού Τομέα περιλαμβάνει τους δήμους Ωρωπού, Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων - Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής,  Σαρωνικού, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκόπουλου

-       Η περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα περιλαμβάνει τους δήμους Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ.Αναργύρων - Καματερού, Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής και Ασπροπύργου

-       Η περιφερειακή ενότητα Πειραιώς περιλαμβάνει τους δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος.

-       Η περιφερειακή ενότητα Νήσων περιλαμβάνει τους δήμους Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου.

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 97 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter