i

Ο πόλεμος και το ναρκοπέδιο των Μ.Κ.Ο. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2014 19:59

Ο πόλεμος και το ναρκοπέδιο των Μ.Κ.Ο.

 

ΕΣΠΑσε η ομερτά για πρόγραμμα 10.000.000 ευρώ

Τι γίνεται με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, που όλοι τα περιμένουν σαν μάννα εξ ουρανού αλλά λίγοι τα καρπώνονται; Τι περισσότερο έχουν οι νικητές από τους ηττημένους; Τεχνογνωσία, ικανότητες ή, μήπως, μπάρμπα στην Κορώνη; Οι επωφελούμενοι μιλούν για αξιοκρατία, οι πιο καχύποπτοι, πάντως, σημειώνουν στην «Α» πως είναι ελάχιστα πλέον τα προγράμματα που διανέμονται αξιοκρατικά.

Παραθέτουμε το ρεπορτάζ Του Γιάννη Συμεωνίδη από την εφημερίδα ''Η Άποψη'':

Η εφημερίδα μας φέρνει στο φως καταγγελία για σωρεία παραβάσεων που αφορούν πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Έχει κατατεθεί, μάλιστα, μηνυτήρια αναφορά από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) η οποία, εκπροσωπώντας 14 επιμέρους φορείς, υπέβαλε υποψηφιότητα για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Θέσης Εργαζομένων, Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Την επίμαχη περίοδο (φθινόπωρο του 2012) επικεφαλής τής Γραμματείας ήταν η σημερινή υφυπουργός Υγείας Ζέττα Μακρή. Το διοικητικό σκέλος τής υπόθεσης (αίτηση αναστολής και ανακοπής) εκδικάζεται στις αρχές Μαρτίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το πρόγραμμα κατακυρώθηκε στη νεοσύστατη Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ). Κατά την αξιολόγηση απορρίφθηκε, μολονότι ισοβαθμούσε πρόταση της ΚΕΕΕ, στην οποία συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι κοινωνικοί εταίροι τής χώρας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΤΕΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τού προγράμματος, δηλαδή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», διενήργησε Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης, σύμφωνα με την οποία «τεκμαίρεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας των προτάσεων των υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι κατατάσσονται στην ίδια θέση. Ως εκ τούτου η Αναθέτουσα Αρχή όφειλε να διαμορφώσει εκ νέου τον πίνακα κατάταξης των δυνητικών Δικαιούχων έτσι ώστε να καταταγούν στην ίδια θέση (1η) οι δύο υποψήφιοι που ισοβάθμησαν» (Έγγραφο 1). Ωστόσο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας προχώρησε στην κατακύρωση του έργου στην ΟΕΣΥΝΕ, αγνοώντας την εποπτεύουσα Αρχή.

Άκυρο το πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας;

Την ίδια ώρα, η ΚΕΕΕ καταγγέλλει πως ήταν άκυρο το πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας της ΟΕΣΥΝΕ από την κυπριακή εταιρεία η οποία της το χορήγησε και η οποία δεν είχε αδειοδότηση να παρέχει σχετικές πιστοποιήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα επιβεβαιώνει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ., Έγγραφο 2). Η ΟΕΣΥΝΕ δεν έχει και τυπικά έγκυρη διαχειριστική επάρκεια τύπου Β΄ ή Γ΄ ή πιστοποιητικό με βάση πρότυπο ΕΛΟΤ. Προσκόμισε φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού από κυπριακό φορέα πιστοποίησης (ICB Services Ltd), ο οποίος δεν έχει διαπιστευτεί ούτε αυτός ούτε η μητρική του βρετανική εταιρεία International Certification Bureau να παρέχουν τέτοια πιστοποίηση. Επισημαίνεται, εξάλλου, πως ούτε η UCAS (ο βρετανικός φορέας διαπίστευσης) δεν έχει πιστοποιήσει το International Certification Bureau για το πρότυπο ΕΛΟΤ, επομένως δεν μπορεί να πιστοποιεί άλλους φορείς.

Μια περίεργη σύμπτωση

Από την υπόθεση δεν λείπουν και κάποιες περίεργες συμπτώσεις. Στο καταστατικό τής ΟΕΣΥΝΕ, για παράδειγμα, το οποίο τροποποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 2012, περιλαμβάνεται αυτούσια η παράγραφος «ο σχεδιασμός ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης εργαζομένων κι αυτοαπασχολουμένων», η οποία βρίσκεται και στη σελίδα 5 της πρόσκλησης 15 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων, που έχει ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2012, δηλαδή περίπου 20 ημέρες αργότερα...

Επιπλέον, πάντοτε σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ΚΕΕΕ, η ΟΕΣΥΝΕ δεν υπέβαλε Οδηγό Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, που ήταν βασικό έγγραφο και συμπεριλαμβάνεται στα on/off κριτήρια. Το σχέδιο δράσης τής ΟΕΣΥΝΕ και των δύο πράξεων, επίσης, ήταν ανυπόγραφο και χωρίς σφραγίδες, ενώ κατέθεσε 14 διμερή συμφωνητικά με άλλους φορείς, τα οποία δεν υπογράφηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΟΕΣΥΝΕ κι από το περιεχόμενό τους δεν προκύπτει καμία συγκεκριμένη δέσμευση, όπως απαιτεί η πρόσκληση. Με βάση όλα τα παραπάνω, υπάρχει σαφής κίνδυνος απώλειας της χρηματοδότησης, αλλά κι επιβολής ποινών από εθνικά και κοινοτικά όργανα, όπως είναι η OLAF-Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Απάτης.

Ερωτηματικά για ΟΕΣΥΝΕ

Στην ιστοσελίδα της (www.esyne.gr) η ΟΕΣΥΝΕ αναφέρει πως απαρτίζεται από εννέα Συνδέσμους και είναι από το 2002 το εθνικό μέλος τής Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει πως επιτυγχάνει τη δικτύωση των νέων επιχειρηματιών μέσω συνεργασιών με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή Δίκτυα. Επιπλέον, γίνεται λόγος από την ηγεσία της για 3.000 ενεργά μέλη και για μέσο όρο ηλικίας τα 30 με 35 έτη.

Ωστόσο ο επιχειρηματίας Δημήτρης Τσίγκος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρός της από το 2008 έως και τον Ιούνιο του 2012, δίνει στην «Α» μια διαφορετική, λιγότερο εξιδανικευμένη εικόνα τής ΟΕΣΥΝΕ. Ο ίδιος, μάλιστα, μας ενημερώνει πως έχασε την προεδρία σε Γενική Συνέλευση στην οποία δεν είχε καν προσκληθεί για να παραστεί, γι' αυτό και δεν αναγνωρίζει πολιτικώς τη διαδικασία απομάκρυνσής του. «Ο τίτλος τής ΟΕΣΥΝΕ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατό να αποκαλείται Ομοσπονδία μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία συνδέσμων, τα ενεργά μέλη τής οποίας δεν είναι περισσότερα από 30. Ταυτοχρόνως, δεν μπορεί να μιλά για νεανική επιχειρηματικότητα όταν ο μέσος όρος ηλικίας τής ηγεσίας της ξεπερνά κατά πολύ τα 40 έτη», συμπληρώνει ο κ. Τσίγκος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΟΕΣΥΝΕ, Ανδρέας Στεφανίδης, διατείνεται στην «Α» πως η πρότασή της ήταν ποσοτικά και ποιοτικά καλύτερη της ΚΕΕ παρά την ισοβαθμία. Επισημαίνει, μάλιστα, πως το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει εφόσον με τον ίδιο προϋπολογισμό η Ομοσπονδία καλύπτει διπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων από τους ανταγωνιστές της να εκτελεστεί η δική της πρόταση: «Αν ίσχυαν οι σε βάρος μας καταγγελίες, θα έπρεπε να είχαμε κοπεί από το στάδιο της επιλεξιμότητας. Δεν έχουμε πάρει κανένα εθνικό πρόγραμμα, μόνο ευρωπαϊκά για τα οποία έχουμε λάβει τα καλύτερα σχόλια».

K. Μίχαλος: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

«Το πιστοποιητικό που προσκόμισε η ΟΕΣΥΝΕ δεν έχει τυπική ισχύ. Γιατί δεν ασχολήθηκε με αυτό η κα Μακρή; Πώς ανέθεσε έργο δέκα εκατομμυρίων ευρώ σε μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση χωρίς να αλληλογραφήσει με τον Ε.ΣΥ.Δ. και τη UCAS; Η πρόταση της ΚΕΕΕ δομήθηκε στη βάση μιας ισχυρής πολιτικής συμφωνίας των σημαντικότερων κοινωνικών εταίρων τής χώρας, στo πλαίσιο μιας απολύτως κοινής και συντεταγμένης προσπάθειας για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Προέκυψε με διαφανείς διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού, με σημαντικούς κοινωνικού χαρακτήρα φορείς με πολύ μεγάλη εξειδίκευση σε δράσεις υπέρ των γυναικών. Εκπροσωπεί πραγματικά τους υπεύθυνους φορείς για την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης κι επιχειρηματικότητας, με πανελλαδικό δίκτυο κάλυψης. Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και τις Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες θα μας δικαιώσουν, αποκαθιστώντας τη βάναυσα τρωθείσα ισότητα, διαφάνεια κι αντικειμενικότητα», υπογραμμίζει στην «Α» ο πρόεδρος του ΚΕΕΕ, Κώστας Μίχαλος.

Ζ. Μακρή: «Είμαι απολύτως εντάξει»

«Θέλω να είμαι εντάξει όπου βάζω την υπογραφή μου και σας διαβεβαιώνω ότι είμαι απολύτως εντάξει στη συγκεκριμένη υπόθεση», υπογραμμίζει στην «Α» η κα Μακρή, η οποία το επίμαχο διάστημα ήταν επικεφαλής τής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Η ίδια υπογραμμίζει πως το κριτήριο με το οποίο προκρίθηκε η ΟΕΣΥΝΕ ήταν πως θα επιμόρφωνε διπλάσιο αριθμό γυναικών από την ΚΕΕΕ, προσθέτοντας πως το Επιμελητήριο εξάντλησε όλες τις νομικές διόδους. Φαίνεται, όμως, πως η κα Μακρή λησμονεί τόσο τη θέση τής εποπτεύουσας Αρχής για την περίπτωση ισοβαθμίας όσο και το ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια τού ΣτΕ.

«Επρόκειτο για χρήματα του υπουργείου Εργασίας, τα οποία θα τα χάναμε αν δεν κινούμασταν γρήγορα. Μετά από την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών, το πρόγραμμα κατακυρώθηκε στην ΟΕΣΥΝΕ. Το έργο έχει ξεκινήσει, όπως και η εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων. Έχουν γίνει και παρουσιάσεις στις οποίες έχουν παραστεί και υπουργοί. Σε καμία περίπτωση δεν δέχθηκα πιέσεις. Εφαρμόστηκε η νομιμότητα. Δεν μας ξέφυγε ούτε κόμμα. Παρ' ότι δεν ήμασταν υποχρεωμένοι, ερευνήσαμε το πιστοποιητικό για να διαπιστώσουμε αν ήταν πλαστό. Δεν είναι, πάντως, όλες οι υπογραφές δικές μου», προσθέτει η κα Μακρή.

«Κλειστό» επάγγελμα το ΕΣΠΑ

Οι περισσότερες κομπίνες που αφορούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ γίνονται νόμιμα και με άψογη γραφειοκρατική τεκμηρίωση, μολονότι δεν λείπουν προφανώς και τα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία ή παραστατικά. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των προγραμμάτων για την κοινωνική οικονομία, τη διά βίου μάθηση και την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης. Το πρόβλημα ξεκινά από τις κρατικές και περιφερειακές διαχειριστικές αρχές που σχεδιάζουν αυτά τα προγράμματα, αντικειμενικός σκοπός των οποίων είναι η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 4019/2011, αλλά καταλήγουν στη «βιομηχανία σεμιναρίων επιμόρφωσης» χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διάφοροι μπαγαπόντηδες έχουν «εκπαιδεύσει» ακόμα κι έξι φορές τα ίδια άτομα, ενώ σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μόνο το 2% από τους «επιμορφωμένους» έχει βρει απασχόληση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 2 δισ. ευρώ που είχαν προγραμματιστεί το 2011 από την τότε κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, μόνον τα 500 εκατ. ευρώ κατέληξαν σε αυτόν τον σκοπό. Τα υπόλοιπα διατέθηκαν μέσω του ΟΑΕΔ και άλλων κρατικών οργανισμών, πάλι προς εξυπηρέτηση του πελατειακού κράτους.

Συνήθως δεν προκηρύσσονται προγράμματα, και ειδικώς υψηλών προϋπολογισμών, εάν προηγουμένως δεν έχει γίνει η συνεννόηση για το σε ποια πρόσωπα αυτά θα κατανεμηθούν. Με αυτόν τον τρόπο, από τις 10.000 περίπου οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών που είναι ενεργές δεν είναι παραπάνω από 200 αυτές που έχουν μυηθεί στο κλειστό σύστημα απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. Για να μείνει, μάλιστα, κλειστό το «επάγγελμα», η ελληνική γραφειοκρατία επινόησε την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας, η οποία είναι και «πατέντα» για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για μια περιττή γραφειοκρατική διαδικασία, αφού σε κάθε υποψηφιότητα εξετάζεται κάθε φορά η επάρκεια του φορέα προκειμένου να υλοποιεί σχετικά προγράμματα. Με το τέχνασμα, επομένως, της γενικής διαχειριστικής επάρκειας και με δεδομένο ότι οι υποβολές πιστοποίησης έγιναν μόνο μια χρονική περίοδο, αποκλείονται χιλιάδες φορείς.

Αυτήν την περίοδο, εξάλλου, αναμένεται η προκήρυξη για τις περιφερειακές δομές στήριξης της κοινωνικής οικονομίας, την οποία οι μυημένοι, γραφεία κι οργανώσεις, έχουν στα χέρια τους και προετοιμάζονται πυρετωδώς για να απορροφήσουν 60.000.000 ευρώ που θα μοιραστούν σε 19 τέτοιες περιφερειακές δομές στήριξης. Γι' αυτό και το τελευταίο τρίμηνο γινόμαστε μάρτυρες διαφόρων ημερίδων με θέμα γενικώς την κοινωνική οικονομία. Ο πραγματικός λόγος πίσω από αυτήν την «ευαισθησία» είναι πως οι συμπράξεις φορέων που θα επιλεχθούν να διαχειριστούν αυτά τα προγράμματα πρέπει τυπικώς να είναι ανοιχτές κι έχουν ως προαπαιτούμενο την ωριμότητα της πράξης, κάτι που τεκμηριώνεται με μια προηγούμενη ημερίδα ή συνέδριο στην κοινωνική οικονομία.

«Εάν αξιολογήσει κανείς αντικειμενικώς τα αποτελέσματα σε αυτά τα προγράμματα, η αποτελεσματικότητα είναι μηδαμινή. Ο βασικός λόγος είναι πως αντί να ενισχυθούν οι τελικοί ωφελούμενοι συνεταιριστές κι εργαζόμενοι, τα κονδύλια εξανεμίζονται στο κόστος μιας τεράστιας δαιδαλώδους γραφειοκρατίας», υπογραμμίζει στην «Α» ο Χρήστος Καραζούπης, μέλος τής γραμματείας τού Πανελλήνιου Παρατηρητήριου Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

- See more at: http://epikairo.gr/index.php/politiki/item/7708-espase-i-omerta-gia-programma-10-000-000-evro#sthash.6XEXhc9K.dpuf

Η ζούγκλα των ΜΚΟ μέσα από τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών

Πληρωμές χωρίς παραστατικά, ταξίδια που δεν δικαιολογούνται από το πρόγραμμα, αλλά κυρίως την αδυναμία των ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό να πιστοποιήσουν την υλοποίηση των δράσεων των ΜΚΟ, διαπίστωσαν ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι κλήθηκαν το 2012 από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών να ελέγξουν τα οικονομικά στοιχεία 80 προγραμμάτων που πραγματοποιούνταν στο εξωτερικό.

Στις εμπιστευτικές εκθέσεις που αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής» οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες επισημαίνουν ότι «την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την ΥΔΑΣ για τα εξεταζόμενα προγράμματα βαρύνουν τη Διοίκηση των υπό εξέταση ΜΚΟ».

Ουσιαστικά υπογραμμίζουν ότι ο έλεγχος των δράσεων γίνεται μόνο από τα παραστατικά που διαθέτει η υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και δεν υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης για την υλοποίηση των προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Τα εγκεκριμένα ποσά από το υπουργείο Εξωτερικών προς τις ΜΚΟ φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις και το 1 εκατ. ευρώ, ενώ στην προσπάθεια των ελεγκτικών εταιρειών να πιστοποιήσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω των ελληνικών πρεσβειών αντιμετώπιζαν την... αδυναμία των διπλωματικών στελεχών να δηλώσουν ότι έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις.

Συγκεκριμένα, από τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών διαπιστώνεται ότι:

Στο πρόγραμμα «Διαχείριση πληροφορίας - ανάπτυξη Ανθρωπίνων πόρων», με δικαιούχο τη ΜΚΟ «Επιχειρηματικό Γραφείο Οικονομικής Συνεργασίας στη ΝΑ Ευρώπη», συνολικού ύψους 350.000 που μειώθηκε το 2009 σε 261.333 ευρώ, αναφέρεται ότι: «Το γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα δεν εκφράζουν άποψη για το πρόγραμμα γιατί δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς εταίρους».

Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών, η πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι σημειώνει ότι «δημιουργούνται ερωτηματικά αφενός για την ορθολογική αξιολόγηση των πόρων (196.000 ευρώ που προβλεπόταν να λάβει από την ΥΔΑΣ η ΜΚΟ), αφετέρου ως προς την ελάχιστη συμβολή της ελληνικής ΜΚΟ στη διοργάνωση των δράσεων στο Βελιγράδι».

Για πρόγραμμα του 2007, ύψους 734.000 ευρώ, με αντικείμενο την «πολυτομεακή βοήθεια για την επιστροφή εκτοπισμένων Σέρβων στο χωριό Srpaki Babus / Βabushi Serb του δήμου Urosevac / Ferizaj του Κοσσυφοπεδίου», με δικαιούχο τη ΜΚΟ «Ευρωπαϊκή Προοπτική», σημειώνεται από τους ελεγκτές: σε τηλεγράφημα του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα στις 5/11/2008 προς την ΥΔΑΣ-2, που σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει την ορθή εκτέλεση μέρους ή του συνόλου του προγράμματος. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι κονδύλι ύψους 41.457 ευρώ για κατασκευή δρόμου αφορά δαπάνη της ίδιας της ΜΚΟ που δεν προσκομίζεται κανένα παραστατικό.

Υπενοικιάσεις εργαζομένων

Μη κυβερνητικός Μεσαίωνας

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για ΜΚΟ, οι οποίες φέρονται να αξιοποιούν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Εργασίας, απασχολώντας προσωπικό σε θέσεις του Δημοσίου χωρίς να ασφαλίζουν τους υπαλλήλους και παραβιάζοντας τις συμβάσεις εργασίας.

Το θέμα έχει απασχολήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου στους οποίους έχουν απευθυνθεί απασχολούμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας πραγματοποιώντας καταγγελίες για ΜΚΟ που αφορούν «υπενοικίαση» ανασφάλιστου και χαμηλά αμειβόμενου προσωπικού.

Ανεργοι που έχουν απασχοληθεί από τη ΜΚΟ «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» με 6μηνη σύμβαση από ΜΚΟ για την κάλυψη θέσεων φυλάκων και καθαριστριών σε Μουσεία των Αθηνών (χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού») σε καταγγελία που απέστειλαν στα υπουργεία Πολιτισμού και Εργασίας στα τέλη του 2013 αναφέρουν ότι:

Εργάζονταν ανασφάλιστοι αφού ο εργοδότης τους παρά το πέρας του πέμπτου μήνα εργασίας δεν έχει καταχωρήσει τους εργαζόμενους στην Αναλυτική Περιοδική Κατάσταση του ΙΚΑ.

Παραβιάζονταν οι συλλογικές σχέσεις εργασίας αφού η σύμβασή τους αναφέρει ότι θα εργάζονταν πενθήμερη και οχτάωρη απασχόληση με δικαίωμα να λάβουν μισθό 625 ευρώ μηνιαίως καθώς και 25 ένσημα το μήνα. Η ΜΚΟ όμως θεωρεί ότι είναι ημερομίσθιοι παρά το γεγονός ότι αντίστοιχες οργανώσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα καταβάλλουν τον μισθό των 625 ευρώ και «κολλόύν» 25 ένσημα τον μήνα στους εργαζόμενους. «Ημερομίσθιοι θα ήμασταν στην περίπτωση που εργαζόμασταν 6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως για 6 ημέρες την εβδομάδα.

Συμπερασματικά με την 8ωρη εργασία καλύπτουμε και την 6η ημέρα εργασίας», αναφέρουν στην καταγγελία τους όπου σημειώνουν ότι η ΜΚΟ τους καλεί παρατύπως να εργαστούν και Σαββατοκύριακα χωρίς αποζημίωση ή αξιοποίηση μίας ημέρας ρεπό. Η εργοδότρια ΜΚΟ δεν τους απέδιδε εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

O κύριος καθηγητής και ο δραστήριος ΟΝΝΕΔίτης

Ο καθηγητής Σπύρος Φλογαΐτης διευθύνει με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου το οποίο από το 2007 έχει μετεξελιχτεί σε Οργανισμό, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνει των προνομίων και των ασυλιών που έχουν οι εκπρόσωποι και οι εγκαταστάσεις διεθνών Οργανισμών.

Στο εν λόγω Κέντρο έχει προσελκύσει σειρά σημαντικών παραγόντων, όπως και ο πρώην Ιταλός πρόεδρος Τζουλιάνο Αμάτο, και ο Οργανισμός διαθέτει μεγάλες εγκαταστάσεις στα Λεγραινά. Ο κ. Φλογαΐτης, που διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών το 2007 και το 2009, φίλος και του Πρ. Παυλόπουλου και συνεργάτης παλιότερα του Χ. Παμπούκη, έχει δεχθεί πολλές φορές κριτική για τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που αναλάμβανε για υλοποίηση σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου με χρηματοδότηση και από το υπουργείο Εξωτερικών αλλά και άλλα υπουργεία, ενώ πλέον διαθέτει χρηματοδότηση και από τα κράτη που έχουν υπογράψει την ίδρυση του Οργανισμού.

Ο ίδιος απαντά στην κριτική, προβάλλοντας τις προσωπικότητες που συμμετέχουν στα προγράμματά του, και επισημαίνει την προβολή της Ελλάδας μέσω της παρουσίας του Οργανισμού σε διάφορες χώρες. Πάντως αρκετά προγράμματα παραμένουν ανοικτά εδώ και χρόνια, ενώ και καταγγελίες έχουν υπάρξει στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στον Λίβανο το πρόγραμμα του «ALEXIOS» για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Λιβάνου επρόκειτο να διαρκέσει δύο χρόνια και να έχει ολοκληρωθεί το 2006.

Ο πρέσβης Ν. Βαμβουνάκης που είχε ήδη καταγγείλει τη ΜΚΟ για τις Αποναρκοθετήσεις, είχε εκφράσει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα του προγράμματος καθώς ήδη στη χώρα υπήρχε συνεργασία με την περίφημη γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ είχε σχηματίσει και προσωπικά αρνητική εικόνα από μία από τις δράσεις της ΜΚΟ που οι συμμετέχοντες δεν ξεπερνούσαν τα? επτά άτομα.

Ετσι όταν του ζητήθηκε να δώσει θετική εισήγηση για την καταβολή 150 χιλ. ευρώ στη ΜΚΟ, αρνήθηκε, αλλά αμέσως μετά την απομάκρυνσή του από τον Λίβανο η δόση καταβλήθηκε.

Οι καταγγελίες του κ. Βαμβουνάκη, οι οποίες ποτέ δεν απαντήθηκαν, υποχρέωσαν όμως την ΥΔΑΣ να κρατήσει ανοικτό το πρόγραμμα μέχρι και σήμερα.

Παραδόξως όμως στην ιστοσελίδα του EPLO είναι το μοναδικό πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης! Αμέσως μετά δρομολογήθηκε με τη στήριξη και του υπουργείου Εξωτερικών, του οποίου τότε υφυπουργός ήταν ο Ευριπίδης Στυλιανίδης που είχε συνεργαστεί με τις ΜΚΟ του Σ. Φλογαΐτη και έτσι η ΜΚΟ άλλαξε όνομα και απέκτησε την ιδιότητα του «οργανισμού»!

Οπως είχε καταγγελθεί τότε είχε διαμορφωθεί ένα μοντέλο δράσεων, που προέβλεπε πρόσκληση και φιλοξενία μερικών παραγόντων από τη συγκεκριμένη χώρα στα Λεγραινά, όπου και οι εγκαταστάσεις της ΜΚΟ, και επίσκεψη αντιστοίχως του κ. Φλογαΐτη και μερικών συνεργατών του στη συγκεκριμένη χώρα και το μοντέλο αυτό εφαρμοζόταν σαν καρμπόν σε μια σειρά χωρών, που όμως χρηματοδοτούνταν αυτοτελώς.

Ο πρέσβης Ν. Βαμβουνάκης μετατίθεται μετά μερικά χρόνια στην Ταϊλάνδη και εκεί συμπτωματικά διαπιστώνει ότι «υλοποιείται» έργο της EPLO με το όνομα «Γεράκης» με εταίρο το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας. Ο πρέσβης Βαμβουνάκης μετά πολλές οχλήσεις ενημερώνεται από την Αθήνα ότι έχει δοθεί μόνο ένα ποσό των 20 χιλιάδων ευρώ όχι από την ΥΔΑΣ αλλά από τη Δ1 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ.

Ομως ο κ. Βαμβουνάκης ενημερώνει με τη σειρά του την Αθήνα ότι στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Ταϊλάνδης γίνεται μια αναφορά μόνο σε δυο επισκέψεις στην Ταϊλάνδη του κ. Φλογαΐτη το 2009 και 2010 και μιας επίσκεψης του Ταϊλανδού προέδρου του Δικαστηρίου στην Ελλάδα, αλλά τίποτε περισσότερο.

Αόρατο χέρι
Μετά τις εκλογές του 2004 ένα «αόρατο χέρι» φρόντισε ώστε η χρηματοδότηση των ΜΚΟ να συνεχισθεί κανονικά και απλώς προστέθηκαν νέες ΜΚΟ στον κατάλογο των χρηματοδοτήσεων του ΥΠΕΞ. Πρωταθλητές ήταν η Ευρωπαϊκή Προοπτική του Παντελή Σκλιά παλιού ΟΝΝΕΔίτη, καθηγητή πανεπιστημίου, κουμπάρου και φίλου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, που έτυχε τότε να είναι και υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την ΥΔΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Προοπτική φαίνεται με βάση τα επίσημα στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο μέχρι το 2005 να έχει αναλάβει προγράμματα σχεδόν 5.000.000 ευρώ, ενώ η ΜΚΟ είχε εμπλακεί και στην υπόθεση διαχείρισης των ποσών που είχαν συγκεντρωθεί για την ενίσχυση των θυμάτων από το τσουνάμι στη Σρι Λάνκα.

Ο κ. Στυλιανίδης ήταν υφυπουργός όταν αγνόησε τις δύο, τουλάχιστον, υπηρεσιακές αναφορές του πρέσβη στον Λίβανο Ν. Βαμβουνάκη που προειδοποιούσε για την υπόθεση του Κ. Τζεβελέκου με το σκάνδαλο της αποναρκοθέτησης στον Λίβανο. Ομως παρά τις καταγγελίες του Ελληνα διπλωμάτη, ο κ. Τζεβελέκος κατόρθωσε και μετά την κυβερνητική αλλαγή το 2004 να εξοφληθεί κανονικά.

Δεν ήταν άσχετη με την παρουσία του Ευριπίδη Στυλιανιδη στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών και η ακμή που γνώρισαν ΜΚΟ από τη Θράκη και ειδικά από την εκλογική περιφέρειά του, τη Ροδόπη.

Η ΜΚΟ «ΚΙΚΟΝΕΣ» χρηματοδοτήθηκε και εκτός των άλλων προγραμμάτων βρήκε την ευκαιρία να αναπλάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις Μαρώνειας (εκεί όπου φιλοξενηθήκαν συμπωματικά και κατασκηνώσεις του EPLO του κ. Φλογαΐτη, οργανισμό στον οποίο και πάλι συμπτωματικά είχε συνεργαστεί ο κ. Στυλιανίδης).

Το 2007 η ανθρωπιστική δράση «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από τη Σερβία» έγινε στην Κομοτηνή από την Εταιρία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής με χρηματοδότηση της ΥΔΑΣ και αφορούσε την εκπαίδευση... 11 γυναικών από τη Σερβία.

Δυναμική εμφάνιση στη λίστα των χρηματοδοτήσεων της ΥΔΑΣ έκανε η ΜΚΟ «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Κομοτηνής» που εισέπραξε 140.000 ευρώ για πρόγραμμα βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης ορφανών και παιδιών ΑΜΕΑ στην πΓΔΜ. Οι υποθέσεις της προμήθειας από τη ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» σιτηρών αξίας 900.000.000 ευρώ από την Κομοτηνή για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε Αίγυπτο, Αιθιοπία και Ιορδανία αλλά και εκείνη της αγοράς με χρήματα του ΥΠΕΞ 340 τόνων πουλερικών που τελικά βρέθηκαν σάπια σε ψυγεία αποθήκες το 2007 κλόνισαν σοβαρά την αξιοπιστία όσων διηύθυναν τη ΜΚΟ αλλά και του τότε υφυπουργού Εξωτερικών.

H ομερτά, η ισχυρή αδελφή και η φίλη της μαμάς

Την επείγουσα ανάγκη για άμεσο ξεκαθάρισμα του Μητρώου των ΜΚΟ και από μηδενικής βάσης έλεγχου όλων των προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών αναδεικνύει η χιονοστιβάδα αποκαλύψεων με τη ΜΚΟ για τις Αποναρκοθετήσεις, καθώς κινδυνεύει να αμαυρωθεί και υπονομευθεί ο σημαντικότατος θεσμός των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της παροχής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας.

Οσο παραμένουν οι σκιές τόσο κινδυνεύουν να καούν και τα «χλωρά» (σημαντικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου) μαζί με τα ξερά, των δεκάδων ΜΚΟ που εκμεταλλεύτηκαν πολιτικές γνωριμίες, το θεσμικό κενό και την απουσία ελεγκτικού μηχανισμού για να καταχραστούν δημόσιο χρήμα.

Ηδη οι καταγγελίες πέφτουν βροχή και απαντήσεις δεν μπορεί να δοθούν από τους Ορκωτούς Λογιστές που ήδη δουλεύουν στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ, καθώς θα απατηθεί χρόνος και οργάνωση για να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό: η πραγματική υλοποίηση του έργου και όχι απλώς η υπερτιμολόγηση ή οι πλασματικές χρεώσεις.

Πρόγραμμα το οποίο, όπως έχει ήδη γραφεί, αφορούσε την αδελφή γνωστής πολιτικού έκλεισε ενώ υπήρχαν αναφορές για ελλιπέστατη εκτέλεσή του, καθώς το σχολείο το οποίο επρόκειτο να κατασκευάσει στην Αφρική και για το οποίο καταβλήθηκαν σχεδόν 600.000 ευρώ, ήταν μια πρόχειρη κατασκευή μερικών χιλιάδων ευρώ.

Στην Ινδία διατέθηκαν σε ΜΚΟ περίπου 800.000 ευρώ για την επέκταση σχολείων που τελικά ήταν παράγκες με τσίγκους.

Για το συνέδριο που διοργάνωσε η ΜΚΟ γνωστού καθηγητή και προνομιούχου σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, στην Αλεξανδρούπολη και την Τουρκία, φέρεται να έχουν κατατεθεί παραστατικά την εγκυρότητα των οποίων δεν επιβεβαίωσαν οι τουρκικές αρμόδιες αρχές, καθώς αγνοούσαν την ύπαρξη των συγκεκριμένων εταιρειών που υποτίθεται ότι είχαν εκδώσει για την παροχή υπηρεσιών.

Είναι ενδεικτικό ότι οι Ορκωτοί Λογιστές μετά από την έρευνα που πραγματοποίησαν (σε ό,τι αφορά μόνο τα παραστατικά) αντί των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που ζητά η ΜΚΟ από το ΥΠΕΞ ως υπόλοιπο για το έργο που έχει επιτελέσει, αναγνωρίζουν οφειλή μόλις λίγων χιλιάδων ευρώ.

Τα...τυχερά
Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση της οργάνωσης ΚΕΔΕ (Κέντρο Ερευνας και Δράσης) που ιδρύθηκε το 1988, αλλά το 1999 όταν ήταν πλέον υπουργός Εξωτερικών ο Γ. Παπανδρέου, άλλαξε νομική μορφή και έγινε γυναικείο σωματείο ενώ είχε αναπτύξει ήδη δράσεις με κορυφαία δραστηριότητα τη Winpeace, που αποτέλεσε την ειρηνευτική πρωτοβουλία γυναικών της Τουρκίας και της Ελλάδας, την οποία εμπνεύστηκε και προώθησε η κ. Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Στο τιμόνι της ΚΕΔΕ, που στην περίοδο 2001-2004 συμμετείχε σε προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν μόνο από την ΥΔΑΣ με 1.050.000 ευρώ, ήταν η κ. Θεοδώρα Κόκλα, ενώ στα μέλη του ΔΣ συμμετείχε και η κ. Αμαλία Σκέπερς.

Η κ. Κόκλα μετά τις εκλογές του 2009 διορίζεται περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και η κ. Σκέπερς διευθύντρια του Νοσοκομείου Κορίνθου. Αυτό καθόλου δεν εμποδίζει την ΚΕΔΕ να χρηματοδοτείται και να εκτελεί έργα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους φορείς?

Η ΚΕΔΕ εκτός από το υπουργείο Εξωτερικών κερδίζει προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Απασχόλησης, το υπουργείο Υγείας και τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χρηματοδοτούνται δράσεις από τον ΟΠΑΠ και ιδιωτικές εταιρείες, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι το 2011 ήταν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (την περίοδο για την οποία ελέγχεται η διοίκησή του) που χρηματοδότησε δράση της.

Πάντως, ενδεικτικό της δυσκολίας έλεγχου της ολοκλήρωσης προγραμμάτων που αναλάμβαναν οι ΜΚΟ είναι ο απολογισμός της ΚΕΔΕ (http://www.kede.org-Προφίλ) που περιγράφεται ακριβώς αυτό το ασαφές και μη μετρήσιμο αντικείμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Καθώς η Winpeace επικεντρώθηκε κυρίως σε δράσεις που αφορούσαν απλώς και μόνο τη διοργάνωση κάποιων συναντήσεων στην Τουρκία και στην Ελλάδα μικρών ομάδων γυναικών από τις δύο χώρες που «ψυχή» τους ήταν η κ. Μαργαρίτα Παπανδρέου, θα πρέπει για να διαλυθούν οι παρεξηγήσεις, να επανελεγχθούν αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν ήδη κλείσει και συγχρόνως να δημοσιοποιηθεί το συνολικό ποσό που έλαβε η συγκεκριμένη ΜΚΟ από οποιονδήποτε κρατικό φορέα.

Κώστας Νικολαΐδης

8 εκατ. ευρώ σε ΜΚΟ για να… μετρά τις ΜΚΟ

Τρελό πάρτι στήθηκε την εξαετία 2005-2010 με το «Εργο Πολιτών» υπό τον Στέλιο Συρμόγλου και με αναφορά κατευθείαν στον τότε πρωθυπουργό - Είχε μισθό πάνω από  9.000 ευρώ το μήνα, πανάκριβα γραφεία, πλούσια αμοιβόμενο προσωπικό αλλά ελάχιστο έργο - Τι αποκαλύπτει το πόρισμα των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Ηταν αρχές του 2005 και η χώρα ζούσε ακόμη στον απόηχο της πανάκριβης διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι σκανδαλώδεις επιχορηγήσεις εκατομμυρίων σε ΜΚΟ έχουν αρχίσει να ψιθυρίζονται στα υπουργικά γραφεία και ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής συλλαμβάνει μια «μεγαλοφυή» ιδέα: να φτιάξει μια οργάνωση χρηματοδοτούμενη από το κράτος, αλλά και από χορηγίες για να... μετράει όλες τις ΜΚΟ και να προάγει τον εθελοντισμό...

Λίγους μήνες αργότερα το σχέδιο νόμου είναι έτοιμο και μέσα στο 2005 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του ο οργανισμός «Εργο Πολιτών». Εποπτεύεται απευθείας από τον πρωθυπουργό και ως πρόεδρος ορίζεται ο δημοσιογράφος Στέλιος Συρμόγλου. Ολα δείχνουν ιδανικά... Η χρηματοδότηση ρέει άφθονη, τα γραφεία είναι πολυτελέστατα και τα λόγια παχιά...  Εννέα χρόνια μετά, οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές. Η «μητέρα» όλων των ΜΚΟ που στήθηκε για να καταγράφει και να συντονίζει τις εθελοντικές οργανώσεις κατασπατάλησε περίπου 8 εκατ. ευρώ, το «Εργο Πολιτών» διαλύθηκε αφήνοντας πίσω του φέσια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ακόμη και στην Εφορία, στο ΙΚΑ και σε ενοίκια, ενώ αυτή τη στιγμή ο φάκελος «Εργο Πολιτών» έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και ξεσκονίζεται από τις δικαστικές αρχές.  Είναι χαρακτηριστική και η ιστορία της διαμάχης που ξέσπασε ανάμεσα στον κ. Συρμόγλου και τον τότε υπουργό Πολιτισμού Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος για δικούς του λόγους αρνήθηκε να εκταμιεύσει 500.000 ευρώ που ζητούσε ως έκτακτη επιχορήγηση η ΜΚΟ. Τότε ο κ. Συρμόγλου έστειλε επιστολή στον διευθυντή του γραφείου του κ. Κώστα Καραμανλή, κ. Γιάννη Αγγέλου, με βαρείς χαρακτηρισμούς και αγοραίες εκφράσεις κατά του κ. Λιάπη και του διευθυντή του γραφείου του Γιώργου Τζοβλά. Εφτασε μάλιστα στο σημείο μετά την αντικατάσταση του κ. Λιάπη από τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά να στείλει εξώδικο και να απαιτεί την άμεση εκταμίευση του ποσού εντός πέντε ημερών!

Η έκθεση των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τα έργα και τις ημέρες του κ. Συρμόγλου θυμίζει σε πολλά την ιστορία της αμαρτωλής ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης» του προφυλακισμένου, επίσης δημοσιογράφου Κώστα Τζεβελέκoυ.

Μπήκαν οι ελεγκτές

Η οικονομική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια όλα όσα συνέβαιναν από το 2005 και μετά στον οργανισμό «Εργο Πολιτών». Οι επιθεωρητές ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης μπαίνουν στα γραφεία της λεωφόρου Μεσογείων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος παύεται και ο οργανισμός μπαίνει σε φάση εκκαθάρισης. Το πόρισμα του ελέγχου διαβιβάζεται στην Εισαγγελεία Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση όσων διαλαμβάνονται σ' αυτήν. Τα όσα περιγράφονται στις 50 σελίδες του πορίσματος δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς γινόταν στα πέντε χρόνια δράσης του «Εργου Πολιτών». Από το πόρισμα προκύπτει πως δεν έκανε έλεγχο στις ΜΚΟ ως όφειλε για να διαπιστώσει αν γινόταν διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, ούτε προέβαλλε τον εθελοντισμό. Οι μοναδικές δράσεις του συγκεκριμένου οργανισμού περιορίστηκαν στη δημιουργία ενός σάιτ στο οποίο αναρτούσαν κάποιες ανακοινώσεις και δήθεν μελέτες του «Εργου Πολιτών», κατέγραψαν 8.500 εθελοντικές οργανώσεις, εκ των οποίων τα στοιχεία μόνο των 4.500 είχαν εξακριβωθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και ανακοίνωναν τη σύσταση σχεδόν καθημερινά ομάδων και επιτροπών με γενικά και αόριστα αντικείμενα οι οποίες επιχορηγούνταν με τεράστια ποσά και δεν προκύπτει να παρήγαγαν έργο.

Τον μόνο, ωστόσο, συντονισμό που φέρεται να έφερε εις πέρας ήταν η σύναξη των ατόμων που στελέχωσαν τον οργανισμό, καθώς επελέγησαν χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ και οι απολαβές τους, όπως διαπίστωσε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ήταν διπλάσιες από τις προβλεπόμενες.

Ολα αυτά τα χρόνια, όπως αποφαίνεται το πόρισμα το «Εργο Πολιτών» πραγματοποίησε 43 εκδηλώσεις με θέματα όπως «Επιστημονική και πραγματιστική προσέγγιση του τρίτου τομέα της Ελλάδας εντός του διεθνούς γίγνεσθαι» ή «Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της διαφθοράς και ο εξυγιαντικός ρόλος της κοινωνίας πολιτών». Τη δεύτερη, μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών την επιχορήγησε με επιπλέον 40.000 ευρώ(!), ενώ σχεδόν σε όλες τις άλλες υπήρχαν χορηγοί που προέρχονταν κυρίως από τον κρατικό ιστό. Για παράδειγμα, χορηγοί του «Εργου Πολιτών» υπήρξαν η ΑΤΕ με 40.000 ευρώ, το ΥΠΕΧΩΔΕ με 50.000 ευρώ, αλλά και κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις που έδιναν μικρά ποσά που κυμαίνονταν από 2.000-10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, στο πόρισμα των ελεγκτών αναφέρεται επιπλέον ότι «ο οργανισμός συμμετείχε σε συνέδρια και σεμινάρια τα οποία δεν είχαν κόστος για αυτόν καθόσον έγιναν είτε στο πλαίσιο υπογεγραμμένων μνημονίων συνεργασίας με άλλους φορείς (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ΟΤΑ κ.λπ.), είτε διοργανώθηκαν από άλλους φορείς (Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών κ.λπ.)».

Απευθείας αναθέσεις και χοντρά φέσια

Και μπορεί πολλές εκδηλώσεις να μην τις χρηματοδοτούσε το «Εργο Πολιτών» ή να έπαιρνε παχυλές επιχορηγήσεις για κάποια σεμινάρια, ωστόσο το περίπου 1,5 εκατ. ευρώ που έπαιρνε ετησίως από τα υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού δεν του έφταναν. «Ολες οι προμήθειες του οργανισμού διενεργήθηκαν με απευθείας αναθέσεις, χωρίς να προηγείται σχετική έγγραφη απόφαση και σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής πριν από την πληρωμή του αντίστοιχού τιμολογίου», αναφέρεται στο πόρισμα και προχωράει σε περιγραφές περιπτώσεων που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Οπως, για παράδειγμα, την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου Audi A4 2000 κυβικών αξίας 44.040 ευρώ που παρέλαβε ο πρόεδρος του οργανισμού λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία του «Εργου Πολιτών» προκειμένου να το χρησιμοποιεί για υπηρεσιακές μετακινήσεις. Παράλληλα σπαταλήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ταξίδια που όμως ποτέ δεν διευκρινίστηκε γιατί έγιναν... Μόνο το 2009 δαπανήθηκαν 80.770,53 ευρώ για ταξίδια, το 2008 50.280,61 ευρώ, ενώ το 2007 59.649,36 ευρώ σε προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Κάθε χρόνο έφευγαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με την ένδειξη «Διάφορα έξοδα». Για παράδειγμα, το 2006 δαπανήθηκαν 353.342,51 ευρώ, το 2008 321.850,17 ευρώ, ενώ σε μια άλλη κατηγορία εξόδων, με την ένδειξη «Παροχές τρίτων», δαπανήθηκαν -στα 6 χρόνια λειτουργίας του- πάνω από 1 εκατ. ευρώ!

Για τη λειτουργία του οργανισμού ενοικιάστηκε κτίριο στη λεωφόρο Μεσογείων συνολικής επιφάνειας 703 τ.μ. με αποθήκη 130 τ.μ. έναντι 16.500 ευρώ μηνιαίως. Συνολικά, προσελήφθησαν 18 υπάλληλοι, ενώ αν και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Συρμόγλου θα έπρεπε να μην πληρώνεται (για το εθελοντικό έργο του), παρ’ όλα αυτά στο πόρισμα αναφέρεται ότι «η καταβαλλόμενη στον πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο αμοιβή δεν καθορίστηκε με απόφαση οποιουδήποτε αρμοδίου οργάνου και συνεπώς η εντολή για την καταβολή της δεν έχει νόμιμο έρεισμα». Οπως λένε αυτοί που διαδέχτηκαν τα στελέχη του οργανισμού στη μεταβατική περίοδο μέχρι να βάλει οριστικά λουκέτο, ο κ. Συρμόγλου ελάμβανε μηνιαία αποζημίωση που ξεκινούσε από 7.500 ευρώ και έφτανε τις 9.000 ευρώ.

Με απλήρωτο το νοίκι και το ΙΚΑ

Ωστόσο, αν και τα εκατομμύρια των επιχορηγήσεων έπεφταν βροχή ξεπερνώντας συνολικά το ποσό των 8 εκατ. ευρώ, κλείνοντας, όπως διαπίστωσαν στην έρευνά τους οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, το «Εργο Πολιτών» άφησε πίσω του χρέη και φέσια χιλιάδων ευρώ. Στη σελίδα 22 του πορίσματος αναφέρεται ότι όταν στις 22/4/2011 το «Εργο Πολιτών» έμπαινε στην τελευταία φάση της ζωής του, είχε βάλει φέσια που ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 536.252,50 ευρώ. Συγκεκριμένα 179.019,96 ευρώ χρωστούσε για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, 47.647,04 στο ΙΚΑ, 13.149,80 ευρώ για οφειλόμενους μισθούς των υπαλλήλων, 171.897,30 ευρώ για ενοίκια, 123.079,77 σε διάφορους προμηθευτές ενώ 1458,63 ευρώ στο ΤΣΜΕΔΕ.
Φυσικά, εκτός από τα παραπάνω ποσά-«φέσια», υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου το «Εργο Πολιτών» δεν πλήρωνε, όμως οι εταιρείες έπαψαν να διεκδικούν τα οφειλόμενα ποσά. Οπως, για παράδειγμα, στις 20 Ιανουαρίου του 2006, όταν για μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ανατέθηκε η επικοινωνιακή, δημιουργική και τεχνική κάλυψη της παρουσίασης (στήσιμο εξοπλισμός σκηνής με οθόνες, προβολείς, βιντεοσκόπηση κ.λπ.) αντί 160.000 ευρώ - από τις 40.000 που έπρεπε να δώσει προκαταβολή, ο οργανισμός έδωσε 18.500 και για το υπόλοιπο ποσό δεν πληρώθηκε τίποτα, καθώς η εταιρεία δεν το διεκδίκησε. Το ίδιο έτος ανατέθηκε σε εταιρεία η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών η δαπάνη της οποίας ανήλθε σε 16.251 ευρώ. Μέχρι την ημέρα που εκδόθηκε το πόρισμα των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης το ποσό δεν είχε πληρωθεί.

Οι επιστολές στο Μαξίμου

Η αρχή του τέλους για τον «χρυσό» οργανισμό, ο οποίος επιχορηγούνταν με μεγάλα και μέχρι στιγμής αδικαιολόγητα ποσά για να βάλει, υποτίθεται, μια τάξη στην κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος από τις ΜΚΟ της χώρας, ξεκίνησε το 2008 όταν υπουργός Πολιτισμού ήταν ο κ. Μιχάλης Λιάπης. Τότε ο κ. Συρμόγλου ζήτησε συμπληρωματική επιχορήγηση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Εγκρίθηκε το ποσό του 1 εκατ. ευρώ το οποίο έπρεπε να καταβάλουν τα υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού. Ο κ. Λιάπης αρνήθηκε να εγκρίνει την εκταμίευση του μισού εκατομμυρίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει πόλεμος των δύο πλευρών που έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Η αρχή έγινε με μια επιστολή που απέστειλε ο κ. Συρμόγλου στον διευθυντή του γραφείου του τότε πρωθυπουργού κ. Αγγέλου διεκδικώντας τα χρήματα που του... χρωστούσε ο κ. Λιάπης.

Η επιστολή φέρει ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2008 και ξεκινάει ως εξής: «Κύριε Αγγέλου, δεν πάει άλλο. Οσο υπομονή και ευγένεια διαθέτω, κονιορτοποιήθηκα προσκρούοντας στον αβδηριτισμό, την έλλειψη αντιληπτικής ικανότητας και την κακοπροαίρετη συμπεριφορά Λιάπη και Τζοβλά ή μάλλον Τζοβλά και Λιάπη γιατί είναι γνωστό σε όλο το υπουργείο Πολιτισμού ποιος κάνει κουμάντο. Μολονότι, χωρίς να έχω καμία απολύτως υποχρέωση εξασφάλισα τη χρηματοδότηση του οργανισμού με 1.000.000 ευρώ απο το υπουργείο Οικονομικών, ο Λιάπης ωστόσο δεν υπογράφει το ποσό των 500.000 ευρώ που απομένουν γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει ο οργανισμός. [...] Δεν επιτρέπω επίσης να καθυβρίζομαι τόσο από τον Τζοβλά όσο και από τον Λιάπη. Τιμώ την αποστολή που μου ανέθεσε ο πρωθυπουργός. Και αυτό δεν είναι πομφόλυγα. Θα αντιδράσω και θα καταγγείλω την κατάπτυστη συμπεριφορά του Μιχάλη Λιάπη ο οποίος κάθε άλλο παρά τιμά την εντολή του πρωθυπουργού και τη δημοκρατία».

Οταν λίγους μήνες αργότερα τον Μ. Λιάπη αντικαθιστούσε στο υπουργείο Πολιτισμού ο σημερινός πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, ο κ. Συρμόγλου τού έστειλε εξώδικο ζητώντας εντός διαστήματος πέντε εργάσιμων ημερών να του καταβάλουν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Φυσικά, χρήματα δεν πήρε και ο διάδοχος του κ. Σαμαρά στο υπουργείο, ο κ. Παύλος Γερουλάνος, έβαλε μια για πάντα λουκέτο στον αμαρτωλό οργανισμό «Εργο Πολιτών», στέλνοντας τον φάκελο στον εισαγγελέα.

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος